PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

REGULAMIN INSTYTUCJE FINANSOWE


 • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 367 367 złotych, według stanu na dzień 16 marca 2011 r.
 • Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 50A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 202 197 000zł, nr NIP 521-34-51-255
 • ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75
 • Open Finance Spółka Akcyjna , ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 542.500 zł.(opłacony w całości)
 • Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony
 • Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana pod numerem KRS: 0000039887 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 657-008-22-74; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 491 000 000 złotych. Właścicielem 100% akcji Credit Agricole Bank Polska jest firma Credit Agricole Polska S.A.
 • Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 wpisana pod numerem KRS: 0000022493 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 676-01-07-416; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego:1 620 529 524 złotych.
 • Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana pod numerem KRS: 0000292108 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 701-00-90-534; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 779 877 złotych.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20 wpisana pod numerem KRS: 0000014540 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-020-58-71; NIP UE: PL 5260205871 ; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 218 687 210 złotych. Największy Akcjonariusz: Raiffeisen Bank International - 100%
 • Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 50-126, przy ulicy św. Mikołaja 72 wpisana pod numerem KRS: 0000025313 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 521-008-25-38; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 563 096 032,05 złotych.
 • Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa NIP 951-19-33-418, Regon: 016003836 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000056463 Wysokość kapitału zakładowego - 46 mln
 • BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie ul.Suwak 3, KRS: 0000006421 ,NIP: 676-00-78-301 ,Regon: 003915970, Kapitał zakładowy: 1 434 646 300 zł (wpłacony w całości)
 • Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, Wpis do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,Numer: KRS 0000304735,NIP: 1080004850 Wysokość kapitału zakładowego: 2.650.143.319,00 zł (w pełni wpłacony)
 • Idea Bank SA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, KRS: 0000026052, NIP: 526-030-75-60, Regon: 011063638, Kapitał zakładowy: 77 346 316 zł (wpłacony w całości)
 • Meritum Bank ICB SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 53 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000005245, Kapitał zakładowy 359 341 560 zł – w całości opłacony
 • Money.pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, Nr KRS: 0000045348 NIP: 897-16-52-608, Regon: 005983438, Kapitał zakładowy: 3 509 500,00 złZOBACZ TAKŻE


Czy wiek kredytobiorcy ma znaczenie w uzyskiwaniu kredytu?

Banki określają wiek kredytobiorcy do którego kredyt musi zostać całkowicie spłacony.

Co z kredytem hipotecznym w razie rozwodu?

Badania naukowe wykazują, że rozwód jest jedną z najbardziej stresujących rzeczy w życiu człowieka, znacznie bardziej obciążającą psychicznie niż ciężka choroba czy dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Kiedy sięgnąć po kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny - most do płynności finansowej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko:

Telefon:

Miejscowość:

DORADZAMY BEZPŁATNIE W CAŁEJ POLSCE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na zasadach określonych w regulaminie.

TOP 3 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN

Bank Rata Zamów
Sprawdź

Kalkulacja dla kwoty 240000 na maksymalny okres

WYKRESY

Nazwa banku Wypłata Wpłata Spread

REKLAMA

Porównywarka kredytów

Porównywarka kredytów

Sprawdź dokładne raty kredytów w czołowych bankach.

Zdolność kredytowa

Oblicz zdolność kredytową

Oblicz szacunkowo jaki dochód będzie wymagany przez banki przy wskazanej kwocie kredytu.

Jakie dokumenty?

Jakie dokumenty

Zobacz jakie dokumenty będą wymagały banki od Ciebie przy składaniu wniosku o kredyt.

Kalkulator opłat notarialnych

Opłaty notarialne

Kalkulator opłat związanych z zakupem nieruchomości.

Kursy walut

SPREADY WALUTOWE

Zobacz codziennie aktualizowane spready czyli stosowane przez banki kursy przy wypłacie i spłacie kredytu.

Kredyty hipoteczne

© 2005-2017 Big Wave Media Sp. z o.o.