PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

13-05-2009 08:42

Rodzina na Swoim - czy się opłaca?

W czasie kilku ostatnich miesięcy coraz głośniej i więcej mówi się w mediach na temat rządowego programu „Rodzina na swoim”. Program ten ma na celu pomoc w uzyskaniu dopłat do odsetek od kredytu przez pierwsze osiem lat spłaty zobowiązania. Według wielu opinii jest on idealnym rozwiązaniem w czasach kryzysu.

Początki programu sięgają 2007 roku, jednak wtedy cieszył się on nikłą popularnością. Wynikało to z surowych obostrzeń dotyczących dopłat. Ceny za metr znacznie odbiegały od maksymalnych umożliwiających skorzystanie z programu, a banki sprzedawały głównie kredyty we frankach szwajcarskich i wykazywały znikome zainteresowanie współpracą w zakresie sprzedaży kredytów z dopłatami.

Masz pytania? Nie bój się zapytać! Skontaktuj się z naszym doradcą!
Dzisiaj - w sytuacji gdy mamy do czynienia z deficytem franka na rynku międzybankowym, a deweloperzy mają problemy ze sprzedażą nawet oddanych już do użytku mieszkań - program wraca do łask. Ponadto weszła w życie „Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania”, zwiększająca dostępność tego produktu i łagodząca wcześniej ustanowione obostrzenia. Kto powinien zainteresować się programem? Na które elementy oferty należy zwrócić szczególną uwagę i czy rzeczywiście program jest aż tak opłacalny, jak chciałyby to wykreować media?

RODZINA NA SWOIM - DLA KOGO?

Docelową grupą kredytobiorców, do których jest skierowany program „Rodzina na swoim” (według Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania) są: osoby samotnie wychowujące dzieci, młode małżeństwa (niekoniecznie wychowujące dzieci), osoby nie posiadające mieszkania w jakimkolwiek stanie prawnym, osoby nie wynajmujące mieszkania od spółdzielni (wyjątki od tej zasady omówiono poniżej).

O dopłaty mogą się również ubiegać osoby wychowujące dzieci w wieku do 25 roku życia, jednak w tej sytuacji dziecko powinno się uczyć lub powinno otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny. Jak już wspomniano, osoba chcąca skorzystać z dopłat nie może również posiadać nieruchomości w dniu zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Są jednak pewne wyjątki. Otóż kredyt z dopłatami kredytobiorca może otrzymać w sytuacji gdy jest najemcą lokalu mieszkalnego lub gdy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Warunkiem jest jednak podpisanie zobowiązania zrzeczenia się prawa do lokalu w spółdzielni lub rozwiązanie umowy najmu. Kredytobiorca ma na to sześć miesięcy. Datę tę liczy się od daty zakupu nieruchomości na którą został udzielony kredyt lub od momentu odbioru technicznego domu, który za ten kredyt został wybudowany. W sytuacji gdy powyższy wymóg nie zostanie spełniony, bank może wypowiedzieć umowę.

RODZINA NA SWOIM - NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?

Pierwszym i najważniejszym elementem jest marża proponowana przez bank uczestniczący w programie. Panują tutaj duże rozbieżności między ofertami: od 1,9% do 6,15%. Marża jest elementem stałym przez cały okres kredytowania.

O kryteriach jakie musi spełnić nieruchomość wiedzą już chyba wszyscy zainteresowani: przede wszystkim odpowiednia cena metra kwadratowego (średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – ogłaszany co kwartał przez BGK) oraz powierzchnia lokalu nie przekraczająca 75m2 w wypadku mieszkania i 140 m2 w wypadku domu.

RODZINA NA SWOIM - CZY SIĘ OPŁACA?

Jak widać jest to produkt skierowany głównie do osób dopiero wchodzących w dorosłe, samodzielne życie. Jest to też swego rodzaju kompromis pomiędzy zdecydowanie droższym kredytem złotówkowym i zdecydowanie tańszym kredytem walutowym (jeśli chodzi o wysokość raty w okresie pierwszych 8 lat). Jak powszechnie wiadomo, banki podchodzą zdecydowanie bardziej rygorystycznie do osób starających się o kredyt w walucie obcej – wynika to z wymogów Rekomendacji „S”. Pomimo niższego oprocentowania, a co za tym idzie niższej raty wymagana jest wyższa zdolność kredytowa – ze względu zarówno na ryzyko kursowe, jak i ryzyko wynikające z wahań stóp procentowych. Natomiast kredyt z dopłatami jest możliwy do uzyskania jedynie w złotówkach – co za tym idzie nie ma konieczności wykazywania tak wysokich dochodów jak w wypadku kredytów walutowych. Rata takiego kredytu przez pierwsze osiem lat będzie niższa niż niejednego kredytu na przykład we frankach szwajcarskich. Problem jednak w tym, że kredyt hipoteczny zaciągamy zazwyczaj na dłuższy okres. Po ośmiu latach rata urośnie o kilkaset złotych. Co wtedy? Czy sytuacja finansowa pozwoli na spłatę tak wysokiego zobowiązania? Czy zdolność kredytowa pozwoli na refinansowanie kredytu w innej walucie? W wielu wypadkach nie jest łatwo przewidzieć, jak będzie się kształtowała się nasza sytuacja finansowa. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto się zastanowić nad podanymi pytaniami.

Poniższe porównanie pokazuje jak kształtują się raty w wypadku różnych opcji dostępnych obecnie na rynku. Dotyczą one kalkulacji dla mieszkania o powierzchni 50m2 w kwocie 300 000 PLN, przy czym nasz przykładowy kredytobiorca dysponuje wkładem własnym w wysokości 60 000 PLN (kwota kredytu to 240 000 PLN). Rozważamy kredyt hipoteczny na 30 lat w systemie rat równych. Porównywane są 3 opcje: kredyt z dopłatami (w programie „Rodzina na swoim”) ze średnią rynkową marżą na poziomie 3% (np. w banku Pekao), kredyt w PLN z korzystną obecnie marżą banku na poziomie 1,35% (Bank Zachodni), oraz kredyt w CHF z marżą na poziomie 2,8% (np. Deutsche Bank). Przy wyliczeniach w wypadku kredytu walutowego uwzględniony został koszt spreadu walutowego, ponadto wyliczenia zakładają stały poziom stóp procentowych oraz w wypadku kredytu walutowego - kursy walut na obecnym poziomie.

 

Wysokość początkowej raty

Wysokość raty po okresie dopłat (po 8 latach)

Łączna kwota odsetek

Kwota odsetek zapłaconych przez kredytobiorcę

Kredyt z dopłatą PLN

1 063 PLN

1 556 PLN

349 029 PLN

273 003 PLN

Kredyt tradycyjny PLN

1 362 PLN

250 568 PLN

Kredyt walutowy CHF

1 141 PLN

170 907 PLN 

Jak widać na przykładzie, rata kredytu z dopłatami w początkowym okresie jest bez wątpienia najniższą. Jednak przy założeniu spłaty kredytu przez 30 lat, całkowity koszt kredytu preferencyjnego okazuje się być wyższy niż w opcjach alternatywnych.

RODZINA NA SWOIM - JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI?

Znaczna część osób zaciągających kredyt hipoteczny nie ma zamiaru spłacać go przez określony w umowie okres. Zazwyczaj kredytobiorcy zakładają częściowe nadpłaty kapitału lub całkowite jednorazowe zamknięcie zobowiązania. To, na jakich zasadach można dokonywać nadpłat i czy są z tego tytułu pobierane prowizje, jest indywidualną sprawą banków. Dlatego też, jeśli rozważamy tę opcję warto zwrócić uwagę na ewentualne dodatkowe opłaty z tego tytułu. Istnieje również możliwość refinansowania (przeniesienia do innego banku) kredytu z dopłatami. Po 8 latach, kiedy rata znacznie wzrośnie, refinansowanie jest dobrym pomysłem (biorąc pod uwagę oferty dostępne dzisiaj). Trzeba jednak posiadać niezbędną w tym wypadku zdolność kredytową. Trudno przewidzieć, jak będą kształtowały się oferty w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, a co dopiero ośmiu lat i czy na przykład refinansowanie będzie w związku z tym korzystne. Niemniej należy wziąć pod uwagę każdy czynnik wpływający na wartość kredytu. Może się bowiem okazać, że dobrze podjęta decyzja, przyniesie nam ogromne oszczędności.

Hipotekaplus.pl
ZOBACZ TAKŻE


Czy wiek kredytobiorcy ma znaczenie w uzyskiwaniu kredytu?

Banki określają wiek kredytobiorcy do którego kredyt musi zostać całkowicie spłacony.

Co z kredytem hipotecznym w razie rozwodu?

Badania naukowe wykazują, że rozwód jest jedną z najbardziej stresujących rzeczy w życiu człowieka, znacznie bardziej obciążającą psychicznie niż ciężka choroba czy dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Kiedy sięgnąć po kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny - most do płynności finansowej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko:

Telefon:

Miejscowość:

DORADZAMY BEZPŁATNIE W CAŁEJ POLSCE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na zasadach określonych w regulaminie.

REKLAMA

Porównywarka kredytów

Porównywarka kredytów

Sprawdź dokładne raty kredytów w czołowych bankach.

Zdolność kredytowa

Oblicz zdolność kredytową

Oblicz szacunkowo jaki dochód będzie wymagany przez banki przy wskazanej kwocie kredytu.

Jakie dokumenty?

Jakie dokumenty

Zobacz jakie dokumenty będą wymagały banki od Ciebie przy składaniu wniosku o kredyt.

Kalkulator opłat notarialnych

Opłaty notarialne

Kalkulator opłat związanych z zakupem nieruchomości.

Kursy walut

SPREADY WALUTOWE

Zobacz codziennie aktualizowane spready czyli stosowane przez banki kursy przy wypłacie i spłacie kredytu.

Kredyty hipoteczne

© 2005-2017 Big Wave Media Sp. z o.o.